Stretnutie v kruhu rodiny

 

OZNAM: Najbližšia rodinná terapia sa bude konať dňa 25.3.2016 (piatok) o 10.00 hod. Všetci rodinní príslušníci sú vítaní. 

Problém závislosti sa netýka len závislého jedinca ale je problémom celej jeho rodiny.

Na rodinu môžeme nazerať ako na jeden z možných determinantov vzniku závislosti alebo ako jeden z významných podporných faktorov abstinencie klienta.

Javí sa preto ako dôležité, nevyhnutné a prospešné pracovať nielen so samotným klientom, ale aj jeho rodinou v rámci komplexného prístupu v liečbe závislosti.

COR centrum n. o. preto pravidelne realizuje rodinnú terapiu, ktorá je priestorom pre terapeutickú prácu s rodinami našich klientov.

Účasť na rodinnej terapii je dobrovoľná a všetci rodinní príslušníci našich klientov sú na nej vítaní.

Svoju účasť na rodinnej terapii je potrebné vopred potvrdiť.
V prípade záujmu o rodinnú terapiu nás neváhajte kontaktovať.

Účasť na rodinnej terapii nie je spoplatnená.