Denný režim

Štruktúrovanosť a organizovanosť ako základné charakteristiky života v terapeutickej komunite sú vyjadrené v režime dňa.

Klienti počas resocializačného programu dodržiavajú denný režim.

Denný režim je z hľadiska terapie významný najmä z dôvodu, že poskytuje klientom spätnú väzbu o tom, ako sú schopní riadiť sa konkrétnym stereotypom.

V komunite naplánovaný a riadený režim dňa sa výrazne odlišuje od priebehu dňa, ktorý prevládal u závislých počas obdobia ich aktívneho užívania drog. Denný režim je tiež reflexiou, kedy sa závislý opäť stretáva so svojou zodpovednosťou a jej prijatím, kde má možnosť získať informáciu o tom, ako funguje jeho motivácia, vôľa, ako zvláda požiadavky, ako dokáže spolupracovať a komunikovať, zvládať záťaž.

Harmonogram

Režim alebo harmonogram dňa je rozdelený na pracovné dni a víkendové dni:

Pondelok – Piatok

06:50 – 07:10 – budíček, osobná hygiena
07:10 – 07:20 – rozcvička
07:30 – 07:45 – raňajky
07:45 – 08:15 – lieky, káva, cigareta
08:15 – 09:00 – ranná komunita
09:00 – 11:50 – pracovná terapia (podľa programu)
12:00 – 13:00 – obed, siesta
13:00 – 15:45 – pracovná terapia (podľa programu)
16:30 – 17:30 – rajóny
17:30 – 18:00 – večera
18:00 – 19:30 – večerná bilancia
19:30 – 20:00 – televízne noviny
20:00 – 22:00 – dohodnutý program na bilancii, osobné voľno
22:00 – večierka

Sobota

07:00 – 08:15 – budíček, osobná hygiena
08:15 – 09:00 – komunita
09:00 – 11:30 – veľké rajóny
12:00 – 13:00 – obed, siesta
13:00 – 16:00 – program schválený komunitou
16:00 – 17:30 – telefonáty
17:30 – 18:00 – večera
18:00 – 19:30 – bilancia
19:30 – 20:00 – televízne noviny
20:00 – 22:00 – program dohodnutý na večernej bilancii, osobné voľno
22:00 – večierka

Nedeľa

08:00 – 08:15 – budíček, osobná hygiena
08:15 – 08:30 – raňajky
09:00 – 09:30 – ranná komunita, kostol
12:00 – 13:30 – obed, osobné voľno
13:30 – 16:00 – vychádzky, kultúrne podujatia, návštevy
16:00 – 17:30 – telefonáty
17:30 – 18:00 – večera
18:00 – 19:30 – bilancia
19:30 – 20:00 – televízne noviny
20:00 – 22:00 – program dohodnutý na večernej bilancii, osobné voľno
22:00 – večierka

Cigarety, káva a nákupy

Režimovo upravené je aj fajčenie cigariet a pitie kávy.
Káva sa pije 3x denne, fajčiarske prestávky sú 8 krát denne.

Klienti chodia jedenkrát do týždňa na hlavný nákup, kedy si nakupujú veci podľa osobnej potreby.