Podmienky prijatia klienta do COR centra n. o.:

  • odporúčanie odborného lekára psychiatra k resocializácii,
  • absolvovanie dlhodobej/detoxifikačnej liečby závislosti v zdravotníckom zariadení,
  • abstinencia v čase príchodu do zariadenia.

Poplatky za resocializačný pobyt

Resocializačný pobyt v zariadení je spoplatnený.
Aktuálny mesačný poplatok je 67,80 EUR na osobu za mesiac.