Informácie pre rodinných príslušníkov a zákonných zástupcov

 

OZNAM: Najbližšia rodinná terapia sa bude konať dňa 25.3.2016 (piatok) o 10.00 hod. Všetci rodinní príslušníci sú vítaní. 

 

Zoznam vecí na prijatie:

  • občiansky preukaz,
  • karta poistenca,
  • zdravotná karta od obvodného lekára – klient bude počas pobytu navštevovať obvodného lekára u nás,
  • prepúšťacia správa zo zdravotníckeho zariadenia, kde bol klient hospitalizovaný, napr. psychiatrické oddelenie, CPLDZ,
  • lieky, ktoré klient užíva okrem psychofarmák – napr. lieky na alergiu, vysoký krvný tlak a podobne,
  • hygienické potreby, pracie prostriedky.

 

Klient si bude dokupovať základné hygienické potreby z vreckového, ktoré mu necháte pri príjme, 25 € mesačne, tiež z toho vlastnú kávu alebo čaje, sladkosti a ovocie navyše.

Strava je podávaná 3x denne, pridávame navyše vlastné výrobky a dopestované plodiny.

 

Kontakt s klientom

Klienti sú po prijatí do zariadenia v adaptačnej fáze. V tejto fáze majú na jeden kalendárny mesiac prerušený kontakt s okolím. Rodinní príslušníci sa však môžu o adaptovaní klienta do komunity informovať u personálu zariadenia telefonicky, vždy každú nedeľu po 16 hodine na telefónnom čísle 0948 041 532.

V prípade mladistvých klientov je doba prerušenia kontaktov s rodinou skrátená na dva týždne.

Ak sú klienti vo fáze, ktorá umožňuje opúšťať zariadenie, môžu sa zúčastňovať priepustiek domov a takisto môžu prijímať návštevy v zariadení.