• Vitajte na stránkach COR centrum n. o.
Pomôž mi, aby som to vedel urobiť sám. "Maria Montessori"

Spoločnými krokmi vpred

Resocializačné stredisko sme zriadili za účelom pomoci pri prekonávaní psychických a sociálnych dôsledkov drogovo alebo inak závislých a na ich opätovné zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

Máte chuť pomôcť? Darujte 2%

V prípade záujmu nám môžete darovať 2% z Vašich daní. Stiahnite si tlačivo

Potvrdenie... Vyhlásenie...


Prekonzultujte to s odborníkmi

Ste závislý? Máte závislého príbuzného alebo podozrenie na závislosť u niekoho z Vášho okolia? Radi Vám zodpovieme všetky otázky týkajúce sa problematiky závislosti, liečby, resocializácie alebo prevencie.

Výberové konanie

Výberové konanie na dodávku motorového vozidla

COR centrum, n .o.
Osloboditeľov 13, 976 32 Badín
Miesto výkonu opatrení:
Janka Jesenského 889/2, 963 01 Krupina

vyhlasuje výberové konanie na dodávku 1 ks 9-miestneho /1+8/ motorového vozidla pre potreby prepravy klientov.
Dátum vyhlásenia výberového konania: 02.11.2020
Ukončenie výberového konania - uzávierka: 13.11.2020 do 12.00 hod

Špecifikácia vozidla:
- 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča
- vznetový (dieselový ) motor
- ťažné zariadenie ISO 50
- minimálne manuálna klimatizácia
- sklopný a delený 2.a 3. rad sedadiel
- vertikálne otváracie delené zadné dvere

Svoje ponuky zasielajte e-mailom na adresu corcentrum@gmail.com
do 13.11.2020 do 12.00 hod